Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 15. 
«Nyare 10 Äldre 10»
GDPR
Publicerad 25 maj 2018

Solcellsinstallationer
Publicerad 1 maj 2018

Skriver avtal med Sollefteå kommun
Publicerad 16 oktober 2017

Konstruktion av listklipp
Publicerad 1 juli 2017

Uppdrag åt MAF pump
Publicerad 24 maj 2016

Ombyggnation av extruderlinje
Publicerad 18 maj 2016

Uppgradering av punktsvetsmaskin
Publicerad 21 april 2016


SPS IPC Drives-mässan i Nürnberg
Publicerad 30 november 2015

Bygger om åt SCA Norrplant
Publicerad 1 februari 2015

Nytt certifieringsinstrument LanTEK III 1000

Publicerad 12 januari 2016

Som ett led i utvecklingen har vi nu uppgraderat till ett mätinstrument som klarar att certifiera installationer upp till Kat. 7A.


LanTEK III är en videreutveckling av den välkända LANTEK II-serien, med en del förbättringar. LanTEK III kabeltestare är tillverkad för att kunna testa nätverksinstallationer med större noggrannhet och produktivitet, samt att reducera installations-/testtiden och omkostnaderna i både fiber- och kopparmiljöer.Elteknik Svenska AB
Tel. 060-16 60 00
Fax 060-17 42 46
Besöksadress
Axvägen 10
853 50 Sundsvall
Postadress
Box 6050
850 06 Sundsvall
Elteknik Svenska AB
är medlem av bransch
organisationen EIO
Dela vår sida