Nyhetsarkiv


GDPR
Publicerad 25 maj 2018

Nytt certifieringsinstrument LanTEK III 1000

Publicerad 12 januari 2016

Som ett led i utvecklingen har vi nu uppgraderat till ett mätinstrument som klarar att certifiera installationer upp till Kat. 7A.


LanTEK III är en videreutveckling av den välkända LANTEK II-serien, med en del förbättringar. LanTEK III kabeltestare är tillverkad för att kunna testa nätverksinstallationer med större noggrannhet och produktivitet, samt att reducera installations-/testtiden och omkostnaderna i både fiber- och kopparmiljöer.Elteknik Svenska AB
Tel. 060-16 60 00
Fax 060-17 42 46
Besöksadress
Axvägen 10
853 50 Sundsvall
Postadress
Box 6050
850 06 Sundsvall
Elteknik Svenska AB
är medlem av bransch
organisationen EIO
Dela vår sida